top of page

Preču atgriešana

14 Dienu atgriešana

Lai preci varētu atgriezt, nepieciešams aizpildīt atgriešanas veidlapu, to variet lejupielādēt

Preces atteikuma tiesības

 1. Pircējam ir tiesības atteikties no iegādātās preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, kopš preces saņemšanas brīža. 

 2. Preču atteikuma tiesības beidzas pēc 14 (četrpadsmit) dienām, skaitot no Preču saņemšanas brīža.

 3. Lai izmantotu Preču atgriešanas / atteikšanās tiesības, Pircējam ir nepārprotami jāinformē pārdevējs par lēmumu Preci atgriezt. Lēmumu par Preču atgriešanu var informēt, aizpildot Preču atgriešanas veidlapu un to iesniedzot Pārdevējam. 

 4. Lai tiktu ievērots Preču atteikuma tiesību termiņš, pietiek, ja Pircējs paziņo par vēlmi Preci atgriezt Pārdevējam un iesniedz pieteikumu elektroniski, sūtot uz veikals@priezavoti.lv

 

Preces atgriešanas tiesības

 1. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt atgriezt pilnu Preču pasūtījumu, nevis tikai daļu no pasūtījuma.

 2. Atgrieztā prece nedrīkst būt lietota, Prece nedrīkst būt škirota, tai jābūt neatpakotai un atbilstoši uzglabātai.

 3. Žāvēti kokmateriāli nedrīkst būt turēti nepiemērotos apstākļos, kas var ietekmēt kokmateriālu mitruma stāvokli (atklātā vietā, kur Precei var piekļūt lietusūdens, mitrās telpās, utml.). Ja tiek konstatēts, ka Prece ir neatbilstoši uzglabāta, Pārdevējam ir tiesības Preci nepieņemt. 

 4. Pārdevējs var atteikties pieņemt Preci, ja kokmateriālu neatbilstība nepārsniedz 5% C24 un C16 kvalitātei. Ja ir iegādāta 2.šķiras Prece, tai var būt lielāks % (procents) kvalitātes neatbilstībai (caurkrituši zari un citi defekti). Iegādājoties 2.šķiras Preci, Pircējam ir jāpārliecinās par to, ka Prece būs izmantojama paredzētajam mērķim.

 5. Visus izdevumus, kas saistīti ar Preces atgriešanu, jāsedz Pircējam.

Atteikuma radītās sekas

 1. Ja pircējs atsakās no Preces, Pārdevējs atmaksās Pircējam samaksāto naudas summu bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ticis informēts par Pircēja vēlmi atteikties no Preces. 

 2. Naudu par iegādāto preci Pārdevējs atmaksās, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kādu Pircējs ir izvēlējies, preci iegādājoties.

 3. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Preces iegādes summas atmaksu līdz brīdim, kamēr Prece nav saņemta atpakaļ un nav pārbaudīta, ka tā nav tikusi lietota, ir atbilstoši uzglabāta un nav bojāta. 

 4. Pircējam Prece ir jāatgriež atpakaļ vai jānosūta bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir paziņojis par vēlmi Preci atgriezt. Lai iekļautos termiņā, Pircējam Prece ir jānosūta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. 

 

*C24 kvalitāte - Paradzēta nesošajām konstrukcijām un palīgkonstrukcijām

**C16 kvalitāte - Paradzēta nesošajām konstrukcijām un palīgkonstrukcijām

***2. Šķira - Paredzēts kā palīgmateriāls, nav paredzēts nesošajām konstrukcijām

bottom of page